Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukaiset tiedot.

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot

Makutehdas Oy
kari@ravintolatehdas.fi
Erkontie 11, 16300 Orimattila
Y-tunnus: 2531196-4
Kotipaikka: Orimattila

Rekisteriselosteet

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja henkilötietolakia. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa henkilörekistereistä, joita käytämme:

Asiakasrekisteri

Laskutusasiakasrekisteri

Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus:

  1. Tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia henkilötietoja.
  2. Ilman aiheetonta viivytystä saada oikaistuksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
  3. Kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja esimerkiksi suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Näiden oikeuksien toteuttamiseksi voit olla yhteydessä Makutehdas Oy:n yrittäjiin. Oikeuksien toteuttaminen edellyttää, että voimme vahvistaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla.

 

Ravintola Tehdas
Erkontie 11
16300 Orimattila
010 327 4400
ravintola@ravintolatehdas.fi